๕ ธันวามหาราช
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดยะลา