วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
เกษตร ท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน
คุณภาพชีวิตมั่นคง
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน //ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/yalagovernor/
ภาพกิจกรรม
จังหวัดยะลา
Update : 17 ต.ค. 2560 ดู : 49 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 14 ต.ค. 2560 ดู : 254 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 14 ต.ค. 2560 ดู : 142 ครั้ง
ข่าวสารจังหวัดยะลา
การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
หน่วยงาน : สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดยะลา | อัพเดท : 16 ต.ค. 2560
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่น ที่ ๑/๒๕๖๑
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน ๒๔ ยะลา | อัพเดท : 4 ต.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0
หน่วยงาน : สวัสดิการสำนักงาน กพร. | อัพเดท : 2 ต.ค. 2560
รับโอนข้าราชการ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | อัพเดท : 2 ต.ค. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ
หน่วยงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข | อัพเดท : 2 ต.ค. 2560

ดูทั้งหมด
งานพระราชพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หนังสือเวียน
จังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้าง
 • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 • การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
 • การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • การจ้างควบคุมงาน
 • การจ้างออกแบบ
 • การจ้างที่ปรึกษา
 • การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ :
การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ :
สำรวจความพึงพอใจ
 • คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลของจังหวัดยะลาหรือไม่
 • = ดูผลโหวต =