ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
ข่าวสารจังหวัดยะลา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกบอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร...

ประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2562

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์...

ประชาสัมพันธ์จาก : ศาลจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2562

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2562


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
Update : 11 ธ.ค. 2562 ดู : 43 ครั้ง
Update : 6 ธ.ค. 2562 ดู : 63 ครั้ง
Update : 6 ธ.ค. 2562 ดู : 74 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด