ข่าวกิจกรรมที่: 6 - 10 จากข่าวทั้งหมด: 413 รายการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี....

วันที่(14 มีนาคม 2562) ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตร...อ่านต่อ

Update : 17 มี.ค. 2562 ดู : 31 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

วันที่ (14 มีนาคม 2562) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา...อ่านต่อ

Update : 17 มี.ค. 2562 ดู : 26 ครั้ง
ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน ปี 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดย...อ่านต่อ

Update : 13 มี.ค. 2562 ดู : 32 ครั้ง
ประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัย/ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า...

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ...อ่านต่อ

Update : 13 มี.ค. 2562 ดู : 28 ครั้ง
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และควบคุมการขอทาน ประจำปี 2562

วันที่ (13 มีนาคม 2562) ที่ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (war room) อาคาร 2 ส่วนขยาย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายนิมะ มะก...อ่านต่อ

Update : 13 มี.ค. 2562 ดู : 25 ครั้ง
‹‹123456...››