ข่าวกิจกรรมที่: 11 - 15 จากข่าวทั้งหมด: 523 รายการ
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดยะลา ...

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตร...อ่านต่อ

Update : 17 ก.ย. 2562 ดู : 35 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรมกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ...

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตร...อ่านต่อ

Update : 17 ก.ย. 2562 ดู : 32 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดยะลา นำสินค้าจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มาวางจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่...

วันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ประชาชนในพื้นที่ ออกมาชมการแสดงดนตรี พร้อมเลือกซื้อสิ้นค้า...อ่านต่อ

Update : 17 ก.ย. 2562 ดู : 37 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ...

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะ...อ่านต่อ

Update : 6 ก.ย. 2562 ดู : 67 ครั้ง
การประชุมการประกวด “ อำเภอสะอาด ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน...อ่านต่อ

Update : 4 ก.ย. 2562 ดู : 81 ครั้ง
‹‹123456...››