ข่าวกิจกรรมที่: 16 - 20 จากข่าวทั้งหมด: 523 รายการ
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์...

วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะล...อ่านต่อ

Update : 2 ก.ย. 2562 ดู : 73 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา ชมรม ที่สนับสนุน และเข้าร่วมการประกวด...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบเกียร...อ่านต่อ

Update : 29 ส.ค. 2562 ดู : 78 ครั้ง
ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2562

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดื...อ่านต่อ

Update : 28 ส.ค. 2562 ดู : 58 ครั้ง
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ...

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ เรือนจำกลางจังหวัดยะลา องเมือง จ.ยะลา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม และจิ...อ่านต่อ

Update : 28 ส.ค. 2562 ดู : 39 ครั้ง
ประชุมเร่งรัดติดตาม ครั้งที่ 6 / 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรดชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหว...อ่านต่อ

Update : 26 ส.ค. 2562 ดู : 38 ครั้ง
‹‹...234567...››