ข่าวกิจกรรมที่: 31 - 35 จากข่าวทั้งหมด: 609 รายการ
ประชุมเตรียมจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 58

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจั...อ่านต่อ

Update : 25 ก.พ. 2563 ดู : 29 ครั้ง
เทศบาลนครยะลา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม”เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสิโรรส...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา จำนวนกว่า 50...อ่านต่อ

Update : 24 ก.พ. 2563 ดู : 24 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จ...อ่านต่อ

Update : 19 ก.พ. 2563 ดู : 39 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา

วันนี้ 18 ก.พ.63 ที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ อ.เมือง จ. ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชก...อ่านต่อ

Update : 19 ก.พ. 2563 ดู : 37 ครั้ง
กิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือ...

วันนี้ 17 ก.พ.63 ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประ...อ่านต่อ

Update : 17 ก.พ. 2563 ดู : 42 ครั้ง
‹‹...5678910...››