งบทดลองราชการ
สป.มท. 1502
ประเภทงบ เดือน ปีงบประมาณ วันที่ลงประกาศ
สป.มท.(1502) กันยายน 2562 8 ต.ค. 2562
สป.มท.(1502) สิงหาคม 2562 16 ก.ย. 2562
สป.มท.(1502) กรกฎาคม 2562 9 ส.ค. 2562
สป.มท.(1502) มิถุนายน 2562 12 ก.ค. 2562
สป.มท.(1502) พฤษภาคม 2562 7 มิ.ย. 2562
สป.มท.(1502) เมษายน 2562 8 พ.ค. 2562
สป.มท.(1502) มีนาคม 2562 11 เม.ย. 2562
สป.มท.(1502) กุมภาพันธ์ 2562 6 มี.ค. 2562
สป.มท.(1502) มกราคม 2562 15 ก.พ. 2562
สป.มท.(1502) ธันวาคม 2562 14 ม.ค. 2562
สป.มท.(1502) พฤศจิกายน 2562 4 ธ.ค. 2561
สป.มท.(1502) ตุลาคม 2562 7 พ.ย. 2561
จังหวัด G084
ประเภทงบ เดือน ปีงบประมาณ วันที่ลงประกาศ
งบจังหวัด(G084) กันยายน 2562 8 ต.ค. 2562
งบจังหวัด(G084) สิงหาคม 2562 16 ก.ย. 2562
งบจังหวัด(G084) กรกฎาคม 2562 9 ส.ค. 2562
งบจังหวัด(G084) มิถุนายน 2562 12 ก.ค. 2562
งบจังหวัด(G084) พฤษภาคม 2562 7 มิ.ย. 2562
งบจังหวัด(G084) เมษายน 2562 8 พ.ค. 2562
งบจังหวัด(G084) มีนาคม 2562 11 เม.ย. 2562
งบจังหวัด(G084) กุมภาพันธ์ 2562 6 มี.ค. 2562
งบจังหวัด(G084) มกราคม 2562 15 ก.พ. 2562
งบจังหวัด(G084) ธันวาคม 2562 10 ม.ค. 2562
งบจังหวัด(G084) พฤศจิกายน 2562 4 ธ.ค. 2561
งบจังหวัด(G084) ตุลาคม 2562 7 พ.ย. 2561