ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 69 รายการ
การกำหนดรับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยะลา (เพิ่มเติมที่ไม่ได้ลงระบบ)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 7 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราการยาง
หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราการยาง | วันที่ 14 ธ.ค. 2561

ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ธ.ค. 2561

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ธ.ค. 2561

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 21 พ.ย. 2561

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดยะลา
หน่วยงาน : กระทรวงอุตสาหกรรม | วันที่ 17 พ.ย. 2561

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo ๒๐๑๘ : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๓
หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 16 พ.ย. 2561

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๙๗ รายการ และวัสดุคงคลังชำรุด ๒ รายการ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา | วันที่ 7 พ.ย. 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร | วันที่ 7 พ.ย. 2561

‹‹123456...››