ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 179 รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 23 ก.ค. 2564

การประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วันที่ 23 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 8 ก.ค. 2564

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า | วันที่ 6 ก.ค. 2564

การจัดทำรายงานประจำปี
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | วันที่ 6 ก.ค. 2564

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 1 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | วันที่ 1 ก.ค. 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning)
หน่วยงาน : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย | วันที่ 1 ก.ค. 2564

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ศอ.ปส.จ.ยล.) | วันที่ 25 มิ.ย. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา | วันที่ 22 มิ.ย. 2564

123456...››