ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์
Share 25 มิ.ย. 2564 | เข้าชม : 110

วันนี้ 24 มิ.ย.64 ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา และดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคในนามจังหวัดยะลา ให้ทางโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยมีนายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เป็นผู้รับมอบแล้วได้เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาประชาชนที่เข้ามารักษาพยาบาล

ทางด้าน นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กล่าวว่า ขอขอบคุณทางจังหวัดยะลาได้มาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาในปฏิบัติหน้าที่ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันรักษาดูแลตัวเอง ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ตอนนี้ต้องคิดว่าคนข้างตัวเราเป็นบุคคลเสี่ยง ก็ขอให้ทำตามมาตรการเว้นระยะห่าง มั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอานามัยเป็นเรื่องสำคัญ งดการร่วมตัวกัน รวมกลุ่มคนหลายคนในที่ชุมชน ในพื้นที่แออัดทั้งหลาย
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา