ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
ข่าวสารจังหวัดยะลา

ระยะเวลาการเสนอชื่อและแบบการเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา...

ประชาสัมพันธ์จาก : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา...

ประชาสัมพันธ์จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2563


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
Update : 14 ก.พ. 2563 ดู : 16 ครั้ง
Update : 14 ก.พ. 2563 ดู : 17 ครั้ง
Update : 12 ก.พ. 2563 ดู : 29 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด