ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน :: เพจผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา https://www.facebook.com/yalagovernor/
ข่าวสารจังหวัดยะลา

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จำนวน 3 รายการ...

ประชาสัมพันธ์จาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2562

แจ้งการสูญหาย และการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก4-01)...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2562

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2562

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562...

ประชาสัมพันธ์จาก : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2562


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
Update : 21 ก.ย. 2562 ดู : 19 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 17 ก.ย. 2562 ดู : 28 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 17 ก.ย. 2562 ดู : 29 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด