วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน //ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/yalagovernor/
ภาพกิจกรรม
จังหวัดยะลา
Update : 16 พ.ย. 2560 ดู : 10 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 14 พ.ย. 2560 ดู : 24 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 14 พ.ย. 2560 ดู : 20 ครั้ง
ข่าวสารจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ | อัพเดท : 3 พ.ย. 2560
หน่วยงาน : สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดยะลา | อัพเดท : 16 ต.ค. 2560
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน ๒๔ ยะลา | อัพเดท : 4 ต.ค. 2560
หน่วยงาน : สวัสดิการสำนักงาน กพร. | อัพเดท : 2 ต.ค. 2560
หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | อัพเดท : 2 ต.ค. 2560

ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
จังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้าง
 • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 • การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
 • การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • การจ้างควบคุมงาน
 • การจ้างออกแบบ
 • การจ้างที่ปรึกษา
 • การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ :
การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ :
งบทดลองปีงบประมาณ 2561
 • ประจำเดือน : ตุลาคม
 • สป.มท.(1502)
 • งบจังหวัด (G084)
 • สำรวจความพึงพอใจ
 • คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลของจังหวัดยะลาหรือไม่
 • = ดูผลโหวต =
วีดีโอ