หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 372 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 19 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 17 ต.ค. 2561
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน 17 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17 ต.ค. 2561
ทั่วไป
ข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 ต.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 12 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 11 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 10 ต.ค. 2561
ทั่วไป
ขอความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์รักษาคลอง 10 ต.ค. 2561
123456...››