หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ออกหนังสือ : 1 ธันวาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 11029
หนังสือนำส่ง : 1512288352.PDF [ขนาดไฟล์:323.67 KB] (ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ
[ขนาดไฟล์ : 266.96 KB] [ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง]