รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 1 ธันวาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 11029
เรื่อง : การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1512288352.PDF [ขนาดไฟล์:323.67 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ [ขนาดไฟล์: 266.96 KB]