รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 1501
เรื่อง : แจ้งวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปี
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1518511634.PDF [ขนาดไฟล์:263.03 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย