หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญชวนบริจากเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
วันที่ออกหนังสือ : 4 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 5421
หนังสือนำส่ง : 1528702660.PDF [ขนาดไฟล์:365.58 KB] (ดาวน์โหลด : 88 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ที่ พ.๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 2.54 MB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]