รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 4 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 5421
เรื่อง : ขอเชิญชวนบริจากเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528702660.PDF [ขนาดไฟล์:365.58 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ที่ พ.๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 2.54 MB]