หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 10 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6710
หนังสือนำส่ง : 1531188753.PDF [ขนาดไฟล์:496.62 KB] (ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ที่ ๐๑/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 479.94 KB] [ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง]
ข้อบังคับของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
[ขนาดไฟล์ : 2.63 MB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]
ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
[ขนาดไฟล์ : 417.08 KB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]
แบบฟอร์มสั่งเสื้อแจ็คเก็ตสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
[ขนาดไฟล์ : 538.87 KB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]
แบบฟอร์มสั่งเสื้อผ้าดอกแก้ว/ตราสมาคม/เข็มสมาคม/เสื้อกั้ก
[ขนาดไฟล์ : 465.43 KB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]