หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 29 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6668
หนังสือนำส่ง : 1530590875.PDF [ขนาดไฟล์:1.57 MB] (ดาวน์โหลด : 192 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ตัวอย่างการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร และพานพุ่มถวายราชสักการะ
[ขนาดไฟล์ : 1.98 MB] [ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง]