รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 29 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6668
เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1530590875.PDF [ขนาดไฟล์:1.57 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ตัวอย่างการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร และพานพุ่มถวายราชสักการะ [ขนาดไฟล์: 1.98 MB]