หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล ๖๗ ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องฯ
วันที่ออกหนังสือ : 7 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 10050
หนังสือนำส่ง : 1536547769.PDF [ขนาดไฟล์:485.18 KB] (ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ที่ ส.ว.บ.ก.๓๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 3.88 MB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]