หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสอนความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 10 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.1/ว 10066
หนังสือนำส่ง : 1536550217.PDF [ขนาดไฟล์:434.62 KB] (ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนฯ
[ขนาดไฟล์ : 12.49 MB] [ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]