หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ออกหนังสือ : 2 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9780
หนังสือนำส่ง : 1570068613.pdf [ขนาดไฟล์:1.11 MB] (ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างเบื้องต้น รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ
[ขนาดไฟล์ : 778.89 KB] [ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง]
แบบฟอร์มประเด็น/เรื่องที่ถูกอภิปรายชักถาม/พาดพิงฯ
[ขนาดไฟล์ : 576.88 KB] [ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง]
รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 715.67 KB] [ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง]