หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 9912
หนังสือนำส่ง : 1570507406.PDF [ขนาดไฟล์:382.92 KB] (ดาวน์โหลด : 151 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ
[ขนาดไฟล์ : 1.10 MB] [ดาวน์โหลด : 228 ครั้ง]
แบบตอบรับ
[ขนาดไฟล์ : 166.55 KB] [ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง]