หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดย้ายที่ทำการกระทรวง ฯ แห่งใหม่
วันที่ออกหนังสือ : 18 กันยายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 8506
หนังสือนำส่ง : 84a3f8932066adfb538f409da1b53621.PDF [ขนาดไฟล์:1.16 MB] (ดาวน์โหลด : 141 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย