หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 31 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1043
หนังสือนำส่ง : 1549002505.PDF [ขนาดไฟล์:398.37 KB] (ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย