หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 2 มิถุนายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9505
หนังสือนำส่ง : 1559480153.PDF [ขนาดไฟล์:7.55 MB] (ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ
[ขนาดไฟล์ : 411.09 KB] [ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง]