ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 10 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
17 ก.ย. 2561 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
17 ก.ย. 2561 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทลานคอนกรีต และปูพื้นที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
11 พ.ค. 2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกาสัง ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
10 พ.ค. 2561 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตบ้านคลองชิง ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง
4 พ.ค. 2561 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาน้ำตก-บ้านสายสุราษฏร์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
28 ก.พ. 2561 จ้างงานปรับปรุง อาคารที่ว่าการอำเภอเบตง (งานทาสีภายนอกภายใน) ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง
1 ก.พ. 2561 จ้างโครงการช่อมแชมสะพานแขวนแตปูซู หมู่บ้านที่ ๒ กม. ๓๒ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๓ รายการ ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง
18 ธ.ค. 2560 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา อำเภอเบตง
18 ธ.ค. 2560 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอเบตง
12 ต.ค. 2560 ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ (พระจิตกาธาน) ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีภวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


1