ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ฯ

วันที่ 12 ต.ค. 60 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีประเด็นติดตามข้อเท็จจริงกรณีที่มีเกษตรกรบางรายที่ขายน้ำยางสดในพื้นที่อำเภอเบตง ร้องเรียนว่าพ่อค้ารับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่มีการคิดเปอร์เซนต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางสดที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ร่วมประชุมด้วย

ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 12 ต.ค. 2560