พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมจีน

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐น.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมจีน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีจีนอันดีงามให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง และสมาคมศิษย์เก่ายะลา - ผดุงประชา โดยมีกิจกรรมการตีกลองพร้อมเชิดสิงโตของนักเรียนอนุบาล ขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และการแสดงของนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุงยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ภาพ / ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ Update : 11 ก.พ. 2561