ผู้ว่าฯยะลา มอบ 15 รางวัล การประกวดแข่งขัน “ว่าวไทย” ปิดมหกรรมว่าวไทย จ.ยะลา

เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้(11 ก.พ. 61) ที่ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบโล่ พร้อมเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันว่าวไทย และปิดงานมหกรรมว่าวไทย จังหวัดยะลา โดยมี นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมว่าวไทยจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับงาน Melayu Day @ yala จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา สู่สันติสุข ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลา “เกษตร ท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน คุณภาพชีวิตมั่นคง” และตามคำขวัญของจังหวัดยะลา “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความสามัคคีสมานฉันท์

สำหรับผลการแข่งขัน ว่าวประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หลัง วค.8/3 ปาลัส รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ DSK 10/1 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ บ้านทำโพน และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บ้านกะแล 13/1 และ DSK 10/2 ว่าวประเภทความคิด รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ บ้านทำโพน 21/1รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สปาแย 22/1 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ดูซงกูยิ 19/1 และ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ดาวรุ่ง 9/1 และ แตออหวาน 24/1 ส่วนว่าวประเภทขึ้นสูง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปาลัส 1 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ มานูจู D 2 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ บูเกะตา C1 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ดูซงกูยิ 5 และขมิ้นเวหา C4

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการดำเนินงานมหกรรมว่าวไทยจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้ง 3 วัน (9-11 ก.พ 61) ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันและประกวดว่าวประเภทขึ้นสูง สวยงามและความคิด การจัดนิทรรศการว่าว การสาธิตและจำหน่ายงานช่างฝีมือพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สมานฉันท์ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา การจัดงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานมหกรรมว่าวไทยจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา และผู้เข้าร่วมแข่งขันว่าวทุกประเภท ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้การจัดงานมหกรรมว่าวไทยจังหวัดยะลา ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามที่ได้มุ่งหวัง ไว้ทุกประการ

ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 12 ก.พ. 2561