จังหวัดยะลา เตรียมจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (14 มี.ค. 61) ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายรุสดี บาเกาะ ประธานจัดงาน นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439/2561 โดยมีนายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้มีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด ผู้นำท้องถิ่นสัปบุรุษ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ นี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่คนรุ่นก่อนได้จัดขึ้นสืบต่อกันมา เพื่อรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เฉลิมฉลอง สรรเสริญในโอกาสวันประสูติของท่าน ซึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้นำศาสนาที่จะต้องศึกษาชีวประวัติ ของท่าน และต้องนำคำสอนของศาสดาไปเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปปฎิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ ก็ยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องมุสลิมอีกด้วย ซึ่งทางจังหวัดยะลา ก็จะส่งเสริมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อไป

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 เป็นเวลา 10 วัน โดยในพิธีมีเปิดงานมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน

ภายในงานมีกิจกรรม การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ (ระดับภาค) การอ่านบัรซันยี กอซีเดาะห์ การแข่งขันกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา การแข่งขันขับร้องเพลงอนาซีด การบรรยายศาสนา(จือราเมาะห์) โดยนักวิชาการจากต่างประเทศ การแสดงบูธนิทรรศการฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาให้ความรู้กับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดแต่ละมัสยิดในจังหวัดยะลา การสัมมนากลุ่มแม่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการหน่วยงานราชการ นิทรรศการโลกมลายู การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าธงฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และการจับรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้นำศาสนา และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 14 มี.ค. 2561