ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย
วันที่ (12 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคารสามศาลากลางจังหวัดยะลา นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นและรับฟังรายละเอียดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ประกอบด้วย แผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และโครงปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เรือนประทับ รัชกาลที่ 9 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผลการดำเนินงานภาพรวม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และการดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมด้วย

ผู้ตรวจราชการการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงาน โครงการที่ตรวจติดตามให้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 มี.ค. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
พิธีเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2562
สีสันวันวาเลนไทน์ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา คู่รัก 33 คู่...
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562
รับมอบบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน...
พิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์...
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดยะลา....