กิจกรรมพบปะยามเช้า แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฎิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด

วันนี้ (14 มี.ค. 61) เวลา 08.00 น. ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาร่วมพบปะยามเช้ากับส่วนราชการในกิจกรรมพบปะยามเช้า พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ของจังหวัดในห้วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดแลผาหน้าถ้ำ , การจัดงานนกเข่าชวาเสียงอาเซียน , งานสตรีทอาร์ท ทำให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาดีขึ้น และขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการกันต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามวาระจังหวัด ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยะลา , กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม โดยมีนายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยะลา , กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงพลังงาน และเจ้าภาพร่วมกล่าวให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ จังหวัดยะลาได้กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่ จัดกิจกรรมพบปะยามเช้าขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับเชิญส่วนราชการในพื้นที่มาร่วมพบปะ พูดคุย ปรึกษา หารือข้อราชการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฎิบัติงาน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดยะลา ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของจังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 14 มี.ค. 2561