รองผู้ว่าฯ ยะลา ตรวจเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ 12 เม.ย. 61 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกัน ในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอเบตง 4 จุดตรวจ ประกอบด้วย 1.จุดตรวจ หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต (หน้าตลาดธารโต) , 2.จุดตรวจหน้าหน่วยบริการตลาดคอกช้าง , 3.จุดตรวจศูนย์อำนวยการร่วม กม.2 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา , 4.จุดตรวจบ้านนาข่อย พร้อมมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และให้โอวาทในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต และนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ยังได้กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ให้มีการปฏิบัติอย่างอย่างเข้มข้นทั้งการบริการ และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ห้วงเทศกาลสงกรานต์ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุด
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 เม.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ