เปิดศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE
วันนี้ 7 มิ.ย.61 ที่ บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง 15 ปี ของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในห้วงที่ผ่านมา และเยี่ยมชมภายในโรงงาน โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา ผู้จัดการโรงงาน ประธานที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด นางสุชาดา ล่อเฮง ที่ปรึกษาชมรม นางสาวสุธรรดา ล่อเฮง ประธานชมรม คณะกรรมการชมรม และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด เข้าร่วม

บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด เซตติ้งประกอบการ มีสำนักงานกระทรวงแรงงานเป็นผู้กำกับดูแล และในโอกาสที่ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง 15 ปี นับได้ว่าได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กร ชุมชน และจังหวัดยะลา ซึ่งปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไข แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระกรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชน จึงทรงพระราชทานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงรับเป็นองค์สประะธานโครงการ

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด ได้น้อมรับและเดินตามแนวทางที่ทรงวางไว้ จนได้รับรางวัลมากมายทั้งตัวบุคคลและองค์กร เป็นเกียรติยศต่อองค์กรและจังหวัดยะลา และยังมีความพร้อมในการที่จัดตั้งเป็นที่ศึกษาดูงาน โครงการ TO BE NUMBER ON มาโดยตลอด ซึ่งจากการ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 เป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ 15 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE และการมีส่วนร่วมดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ทาง บริษัท พีเจ 37 พาราวู้ด จำกัด สามารถคว้ารางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 7 มิ.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
พิธีเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2562
สีสันวันวาเลนไทน์ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา คู่รัก 33 คู่...
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562
รับมอบบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน...
พิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์...
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดยะลา....