จังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ยะหา
วันที่ (27 มิ.ย. 61) ที่โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยมีนายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการออกบริการครั้งนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยะลา จึงเป็นโอกาสดีของประชาชนชาวตำบลปะแต และตำบลข้างเคียง จะได้รับการตรวจรักษาด้านสุขภาพ การให้บริการด้านเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม และจำหน่ายสินค้าราคาถูก การเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย แก่พี่น้องประชาชน การให้คำแนะนำคำปรึกษาคดีความต่าง ๆ การรับสมัครงาน รวมทั้งการนำเครื่องอุปโภค บริโภค เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ มอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ถือโอกาสแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบายของจังหวัดยะลา ที่มุ้งเน้นขจัดความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในทุกรณี หากพี่น้องประชาชนเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ขอให้แจ้งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ตลอดจนศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์ยะลาสันติสุข ที่ดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 27 มิ.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ