พบปะยามเย็น
วันนี้ (9 ส.ค 61) ที่ บริเวณตลาดเกษตรกร จังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ยะลา รวม 18 หน่วยงาน ของ จ.ยะลา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม พบปะยามเย็น โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานในการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยน การปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในงานนอกจากมีการร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนการทำงานแล้ว ยังมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และการแจกจ่ายผลไม้ชนิดต่างๆ ให้กับ ส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย

จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพบปะยามเย็น หน่วยงานทั้ง 18 หน่วยงาน ในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ยะลา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมควบคู่กับการ จัดงานแถลงข่าวมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 สำหรับหน่วยงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา จะมีหน้าที่เข้าไปส่งเสริมพัฒนา ส่งเสริมเกษตรกร ในด้านต่างๆ โดยจะมีหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัด กษ.ร่วมบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และต้องขอบคุณทุกหน่วยงานในจังหวัด ที่ได้ร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงฯ และจังหวัด ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด กษ. ซึ่งนอกจากจะเป็นการพูดคุย พบปะแลกเปลี่ยน ระหว่างหน่วยงานแล้ว ยังได้สร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างหน่วยงานใน จ.ยะลา อีกด้วย สำหรับในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่สำคัญ ซึ่ง จ.ยะลา มีการจัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ก็ขอฝากให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 10 ส.ค. 2561