พิธีเปิดเทศกาลรักษาศิลกินเจ

วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) ที่มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ถนนวิภากูล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดเทศกาลรักษาศิลกินเจ พร้อมด้วยนางสาวละปีการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จังหวัดยะลา จัดขึ้น โดยมีนายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าร่วมอัญเชิญรับพระกิ๊วอ๊วงฮุกโจ้ว สู่มณฑลพิธี รวมทั้งเลี้ยงทหารองค์รักษ์ ยกเสาเทวดาฟ้าดินรับเทศกาลกินเจ ภายใต้โครงการ “9 วันถือศีลกินเจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เสริมสร้างภาพลักษณ์สร้างสันติสุขในพื้นที่ ณ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลนครยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม

“เทศกาลกินเจ” ปกติแล้วจะถือศีลกินเจกัน 9 วัน แต่เมื่อรวมวันล้างท้องเข้าไปด้วย 1 วัน การกินเจจะเป็น 10 วันโดยสมบูรณ์ ซึ่งการล้างท้องก่อนกินเจ คือ การเตรียมตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในการรับประทานอาหารจากที่เคย ซึ่งการทำพิธีดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวไทยเชื้อสายจีน และถือศีล กินเจ งดทานเนื้อสัตว์ ประมาณ 10 วัน เพื่อความสิริมคลและขอให้งานราบรื่น นอกจากนี้ ต้องอิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มสุขภาพ งดเนื้อสัตว์ งดผักกลิ่นฉุน งดนม เนย น้ำมันที่มาจากสัตว์ งดอาหารรสจัด งดแอลกอฮอล์ อีกด้วย” นายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จังหวัดยะลา กล่าว

นอกจากนี้ ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้อันเชิญพระจำลอง (กิ๊วอ๊วงฮุดโจ้ว) บนเกี้ยวออกแห่รอบเมืองยะลา เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจ พร้อมรับบริจาคบุญกุศลเข้ามูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากผู้มีจิตศัทธา

ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 11 ต.ค. 2561