พิธีเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 ที่อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดยะลา โดยผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เปิดรับสมัครลงทะเบียน วันที่ 10 ถึง 30 พฤศจิกาน 2560 เพื่อพัฒนาตลาดใหม่ขยายที่มีอยู่เดิม ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มในการดำเนินชีวิต

ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 11 พ.ย. 2560