ปล่อยแถวกำลังพิทักษ์เมืองเบตง
วันนี้ (4 พ.ย. 61) ที่บริเวณสี่แยกเหลี่ยนหยู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพิทักษ์เมืองเบตง 4 ฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส. และกำลังภาคประชาชน เพื่อป้องกันเหตุร้าย หลังสถานการณ์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกองกำลังในพื้นที่เข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้มอบนโยบายแก่กำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโดยไม่ประมาท และขอความร่วมมือกำลังทุกฝ่าย ช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยเมืองเบตง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดลอยบนเส้นทางที่จะเข้ามาสู่ตัวเมืองเบตง เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

รวมถึงฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชน ตามสถานบันเทิง ร้านค้า ช่วยกันสอดส่องเฝ้าสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุร้าย โดยร่วมกันแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของและพบปะพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่กองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อีกด้วย
ภาพ / ข่าว : สวท.เบตง จ.ยะลา Update : 5 พ.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ