ตรวจสารเสพติดข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายในศาลากลาง ตามนโยบาย...
เมื่อวันที่ (6 พ.ย. 61) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดปฏิบัติการเข้ม กวาดบ้านให้สะอาด ปลอดสารเสพติด ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดยะลา ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และนโยบายของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กล่าวว่า ได้มีการเน้นย้ำ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทุกหน่วยงาน และทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดยะลา ต้องทำการตรวจ ไม่ข้อยกเว้นการปฏิบัติ ซึ่งหากตรวจเจอสารเสพติด จะดำเนินการตามขั้นตอน โดยครั้งที่ 1 ให้โอกาสปรับตัว เข้าสู่กระบวนการบำบัด และฟื้นฟู และหากตรวจเจอในครั้งที่ 2 จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด ให้ออกจากราชการ ไม่มีข้อยกเว้น สำหรับข้อมูลของการตรวจสารเสพติดในครั้งนี้ มีผู้ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร และลูกจ้าง ทำการตรวจทั้งหมด 25 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 581 คน จากการตรวจ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 7 พ.ย. 2561