พิธีมอบต้นพันธุ์กาแฟ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ บันนังสตา ธารโต และเบตง จ.ยะลา จำนวน 2 หมื่นต้น
วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ืแม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบพันธุ์ต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในชื่อโครงการ "ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข"โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร , ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน , นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา, นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต ,นายสุภรณ์ ด้วงดี กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟ SAP (Southern agriculture product) และผู้แทนเกษตรกร ปลูกกาแฟให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวในพิธีเปิดโครงการ "ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข" ว่า ในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อมอบต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่หลายหน่วยงานได้ร่วมบูรณาการจัดขึ้น สืบเนื่องจากปัญหายางพาราราคาตกต่ำ และความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อรายได้ทางของเกษตรกรและเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งการปลูกกาแฟสามารถปลูกทดแทนยางพาราตามนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราของรัฐบาล หรือเป็นพืชเสริมรายได้ในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการสร้างแบรนด์กาแฟคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดยะลา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการตลาดกับโรงงานแปรรูปกาแฟมุ่งสู่การผลิตกาแฟคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร สนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าชายแดน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์ชุมชนสู่สันติสุข อันจะมีผลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดงานโครงการมอบพันธุ์ต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา "ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข" ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบต้นกล้าพันธุ์กาแฟโรบัสต้าจำนวน 20,000 ต้น, กิจกรรมรื่นรมย์ ชมสวน ชวนเก็บกาแฟ, กิจกรรมเสวนา "ล้อมวง ชงกาแฟ บอกกล่าวเรื่องราวชุมชน" และการออกบูธของดีประจำอำเภอธารโตและมุมให้ความรู้การปลูกกาแฟโรบัสต้า

โอกาสนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับมอบพันธุ์ต้นกาแฟให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงร่วมกิจกรรมเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกกาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยดรโกเมศสัตยาวิทย์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษกรมวิชาการเกษตรและนายพิจิตรศรีปินตาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่กรมวิชาการเกษตรอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : FB.Yala ToDay ยะลา ทูเดย์ Update : 25 ธ.ค. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ