ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลวันปีใหม่
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และพันเอกทรงชัย สมเคหา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมกำชับกำลังพลทุกหน่วยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุ และพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในห้วงเทศกาลวันปีใหม่ ณ บริเวณจุดตรวจในเขตพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครยะลา
ภาพ / ข่าว : FB ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 1 ม.ค. 2562
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ