ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดยะลา....
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 12 ก.พ. 2562
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ