จังหวัดยะลา ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีพระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ ดับเทียนชัย จากนั้นพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย จากนั้นประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวคาถาตักน้ำ ประกอบพิธีตักน้ำอภิเษกจากขันสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนด

เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยใช้แว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น ให้แก่ผู้ร่วมพิธีบายศรี วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งเบิกแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์เป็นอันเสร็จพิธี
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 10 เม.ย. 2562
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ