ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
วันที่(10 เม.ย.62) ที่ จุดตรวจท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก และความปลอดภัย พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นี้ โดยมี นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ ปภ.ยะลา พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลา พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยะลา ร่วมรณรงค์ด้วย
-
นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำมาตรการ 7 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ 7.มาตรการบริหารจัดการ มาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านคน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งได้จัดตั้ง “จุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ซึ่งดำเนินการช่วงเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในเรื่องของจำนวน การเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง
-
นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมส่วนราชการ มอบกระเช้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจท่าสาป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงแจกของที่ระลึก แก่นักเดินทาง และประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 11 เม.ย. 2562
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ