พิธีวันจักรี
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานนำส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดยะลา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ แสดงความกตัญญูกตเวที เทิดทูนในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติตลอดไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 8 เม.ย. 2562
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ