ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดยะลา 4/2562
วันที่ 9 ส.ค. 2562 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูล มุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดยะลา 4/2562 โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 9 ส.ค. 2562