พิธีเปิดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มี หัวหน้าส่วนราชการ,ประธานสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้,เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน,แขกผู้มีเกียรติ,และผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดยะลา ซึ่งได้ชื่อว่า Bird City ให้เป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดยะลา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น ๖ รุ่น
ประกอบด้วย
๑.เสียงใหญ่ A
๒.เสียงกลาง B
๓.เสียงเล็ก C
๔.ดาวรุ่ง DR
๕.BB 1
๖.BB 2
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 30 ก.ย. 2562