ร่วมพิธีส่งเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๖
วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมพิธีส่งเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๖ ซึ่งคัดเลือกจากเยาวชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๒๐ คน สู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมกลับมาเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธภาพ โดยมี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นประธาน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพ / ข่าว : FB.ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 4 ต.ค. 2562