พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี....
วันนี้ 13 พ.ย.62 เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยในเวลา 10.30 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่กองร้อยทหารพรานที่ 3301 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33อ.บันนังสตา จ.ยะลา จากนั้นเดินทางต่อไปยังชุดคุ้มครองตำบลละแอ (ชคต.ละแอ) อ.ยะหา จ.ยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 40 ชุด จากนั้นเดินทางต่อไปยังค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ร่วมประชุมรับฟังแนวโน้มและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 20 ชุด พร้อมทั้งพะปะสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ ต.ลำพะยา และเดินทางต่อไปยัง จุดเกิดเหตุป้อมจุดตรวจ ชรบ.ทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อตรวจดูสภาพสถานที่เกิดเหตุ จากนั้น เดินทางต่อ ยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และราษฎร ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1.นางรอกายะห์ เจ๊ะโซ๊ะ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง ที่ อ.กรงปินัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 2.นายณรงค์ฤทธิ์ สิทธิพันธุ์ 3.นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร 4.นายมะรอซี มะแซ 5.นายสายัณห์ ปานทอง 6.นายอาหาหมัด รัตนตัญญู ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายยิงถล่มป้อมจุดตรวจ ชรบ.บ้านทางลุ่ม ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตภายในป้อมจุดตรวจ ชรบ. 15 ราย บาดเจ็บ 5 ราย เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 5 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
จากนั้นไปยัง โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานีต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 14 พ.ย. 2562