ประชุมพิจารณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนเนื้อที่ 70 ไร่ ฯ

วันนี้ (8 มกราคม 2561 ) ที่ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท้องที่จังหวัดยะลา หลักเขต 54 A โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองกอ.รมน.จังหวัดยะลาตัวแทนกรมป่าไม้ เขต 12 สงขลา ปลัดอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าขณะนี้การดำเนินการยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาระหว่างจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ เพราะข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ครบสมบูรณ์ คาดหวังว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ พร้อมที่จะเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท้องที่ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งมีจำนวน 3 แปลง ในเนื้อที่ 15 ไร่ เนื้อที่ 20 ไร่ และเนื้อที่ 35 ไร่ รวมเนื้อที่ 70 ไร่ ตามคำขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อยู่ในแผนท่องเที่ยวพื้นที่พัฒนา 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ เมืองต้นแบบ มั่งคั่ง มั่งคง ยั่งยืน ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มแหล่งท่องท่องเที่ยวพร้อมคืนความสุข และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย ที่มาเที่ยวอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 8 ม.ค. 2561